อีกวิธีที่เจ้าหน้าที่จาก #NARIT แนะนำคือใช้กระชอนแล้วดูแสงที่ตกกระทบ