กล้องที่ใช้ถ่ายภาพสุริยุปราคา ผมใช้มือถือถ่ายผ่านเจ้ากล้องตัวนี้