رنگین کمان سبز

@ranginkamanfb

فقط سیاهی بود و ظلم و آتش و خون که درخشیدیم، شکوفه دادیم و زیباشدیم

Cartoon.15Nov2009.Nikahang Kosar.#Mousavi & #Karroubi Size! سایز موسوی و کروبی...ا #iran #iranelecction #16azar

Views 47

2446 days ago

Cartoon.15Nov2009.Nikahang Kosar.#Mousavi & #Karroubi Size! سایز موسوی و کروبی...ا #iran #iranelecction #16azar

0 Comments

Realtime comments disabled