Най-якият тролей в София - номер 2112, по маршрута на единицата