גם אני מצטרף לשרון: הולכים לעשות סדר באיגוד האינטרנט!