#131114 #MMA #MelonMusicAward #KrisBaek #SeBaek #TaoBaek #Kris #Baekhyun #Sehun #Tao #EXO