sa library ang tambayan nami during our vacant ...#pictures #friends #haggard