Ahkâf15: Biz insana,anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik.Zira annesi onu nice.. http://wp.me/p1rtjR-MR