ตัวใหญ่มาก มีอีกหลายตัว #Transformers #ตลาดน้ำทุ่งบัวชม