#GetBeard #RedSox #Gnomes inspired by @JennyDellNESN @MikeNapoli25 and #IronSides  #GoSox @Ejanesnoc @Random_smitty