11.35น.น้ำเซาะคอสะพานข้ามห้วยหยวกทางหลวง108 รถผ่านไม่ได้ไปแม่ฮ่องสอนใช้ถนนปาย-ปางมะผ้าแทน@js100radio