#bunudagördük #Duranadam #Sydney 'ye kadar geldi. #Australia sizinle direniyor #Turkiye!