สดจากทำเนียบครับ - "State of the Nation" แถลงผลงาน 6 เดือนของ 6 พรรคร่วมรัฐบาล ในวันที่ 6 สค. ท่ายทอดสด NBT