spot yang menjadi daya tarik untuk di telusuri,penuh semak belukar #JDS