ศลป.เกาหลีที่ได้ไปเล่นในโตเกียวโดม 
                     

                 #RAIN