ini nih waktu nyai purwo lagi mau melahirkan. Cc: @LyaVivii @elcococonut #day6 #BTSkendedes