09FEB2013: Stockton Street Tunnel, (taken at Sacramento St & Stockton St) #SanFrancisco