THIS ! Ya talaga ang dahilan kung bakit naubos ang boses ko Shttt  T__T