4. black + white : #fmsphotoaday Some Pocky and a mug of tae, bríseadh maith ón staidéar ;) <3