Αυξάνεται το "μερίδιο φωνής" της δράσης ενάντια στα μεταλλεία της Χαλκιδικής cc @antigoldgreece 4 (εφημερίδα συντακτών)