Αυξάνεται το "μερίδιο φωνής" της δράσης ενάντια στα μεταλλεία της Χαλκιδικής cc @antigoldgreece 3 (η ελλάδα αύριο)