"@GellianG: @imLiezlM17 Cge na., ang instagram lng nga isa! Kay eh pp ko sa fb please?"