พอรูปนี้วนขึ้นมาบนหน้า desktop แล้วอยากจะทะลุเข้าไปหาในคอมเหลือเกิน =//////////=