Aik Hazari sub pey Bhari .....lol Thank You #karachi