ספוטד: רכב של גוגל מפות במלחה, ירושלים! נפנפתי לשלום ברמזור