เริ่มแล้ว การสัมนา 2G 3G WiMax ดำเนินรายการโดย @jomquan