ah i aixó és una de les tribunes, sense cap seient... i can't believe it