ความรักเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการความรักจากพ่อแม่ญาติพี่น้องและบุคคลที่อยู่รอบข้าง จะเกิดความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยและสุขใจ