เปรียบเทียบคีย์บอ์ดไทยจาก  3 แถวจาก fw 3.0 /  3 แถวจาก tic / 4 แถวจาก iappdev