"green salad"หรือ "garden salad"น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารเย็นทุกมื้อเพราะผักสดมีประโยชน์กับร่างกายมากทำให้ระบบต่างๆทำงานอย่างเข้มแข็งแต่จะให้น่าทานสลัดทุกจานควรมีการตกแต่งให้สวยงามเชิญชวนให้น่ารับประทานด้วย