Artık Twitter.oom'a böyle gireceğim... 40 grafiğin bir saat yüklenmesini bekleyemem...