Стою на улице у музея Зигмунда Фрейда. Идти далековато, но внутри даа (Berggasse 19)