Got #Watchmen?  The Comedian's dual .45 ACPs. #guns