อ.เอกกะอ.จักรกรี สอนหลักการประกอบอาหารยุโรป หนุกดีอ่านะ แต่โหดนิดๆ