Conferentie in afwachting. Afrikaanse Landen willen eerst toezegging over hernieuwd Kyotoverdrag voor we
verder gaan.