Conferentie in afwachting. Ontwikkelingslanden eisen 'meer balans' (meer toezeggingen rijke landen) en blokkeren voortzetting.