Portobello salad w/arugula and asiago cheese at The Prado. YUM!