С @kotyrev в ресторане 'Макаров', на стене 'Сказка сказок' от автора 'Ежика в тумане