ใบสมัครจุฬาฯ จ่ายเงินเรียบร้อย... (แต่ไม่เห็นเขาคีย์อะไรเลย?)