Somkiat Onwimon

@somkiatonwimon

Born 2 April 1948. Education: Ph.D. (South Asia) University of Pennsylvania, 1981, Thai citizen, working in television news and documentary program production.

Photos and Videos by @somkiatonwimon

  • Timeline
  • Gallery