redarmyusa

@redarmyusa

Volunteer Media for Red-Shirts...Democracy is my destination ! คลังข่าวคนเสื้อแดง ..ผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ ประชาชน !

Photos and Videos by @redarmyusa

  • Timeline
  • Gallery

แผนการณ์การก่อเหตุดังกล่าว คาดว่าจะมีการยั่วยุและสร้างสถานการณ์ให้เกินความรุนแรง และตั้งใจยั่วยุเจ้าหน้าที่ให้มีเห

ความจริง ทึีต้องฟัง จากเวทีผ่าความจริง !

เวทีเล็ก คนเสื้อแดง มองหา อ.หวาน cc #เมษาเลือด

ช่างสวยงาม ประชาธิปไตย ของคนเสื้อแดง #เมษาเลือด ;")

สุดสายตาคนเสื้อแดง #เมษาเลือด

หิวข้าวเข้ามาทานฟรี คนเสื้อแดง #เมษาเลือด

#เมษาเลือด เรามารวมกัน

ปลดปล่อยนักโทษการเมือง #เมษาเลือด

ศรแดง ยังว่างน๊ะเพื่อน #เมษาเลือด

เยี่ยม Fared #เมษาเลือด

หนีร้อนมานั่งที่ Mc #เมษาเลือด

#เมษาเลือด

#เมษาเลือด

พรุ่งนี้ #เมษาเลือด !

#คนเสื้อแดงได้อะไรจากการเรียกร้องประชาธิปไตย !
- ความตาย
- ความเจ็บป่วย
- ความทุกข์
- การถูกใส่ร้าย
- ความสูญเสีย

just test my twit pic !

test ! my twitpic

อาสาสังเกตการณ์และตรวจสอบการเลือกตั้ง ประสบการณ์เก่าๆนำมาใช้และปรับปรุงการทำงานของหน่วยอาสา #Vote9

test twitpic...