NinGZaA.~

@ning_zaa

NinG_ZaA ♥#sw2-35ณ53 ไม่ใช่คนดีอะไรมากมาย แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร

Photos and Videos by @ning_zaa

  • Timeline
  • Gallery

น่ารักไปปะ ดูของหนิงสิ

มันขึ้นแบบนี้อะคะ

นี่อะ

ไปป่าว ไปกัน

เลี้ยงกุด้วยสิ คนนี้สิรวยจริง

ภาพนี้ถ่ายตอนที่จะรับมอบเข็มและไทด์เมื่อ2ปีที่แล้ว อยู่ดีๆเมฆลอยมาพระอาทิตย์ไว้ #KMITL

ทำไมไม่มองหน้า เห็นแล้วไม่เขิลให้ตบเลย #เขิลแทน >//<

ดูสิ ไม่รู้ใครให้มา ถือไม่ปล่อยเลย ขอก็ไม่ยอมให้

เป็นแค่ของเลียนแบบ ของที่ทำเลียนแบบ~ #บอกสิว่าไม่เหมือน #ทำไม่ได้ถ้าไม่สังเกตุ #อย่างผมต้องออกสื่อด้วยหรอ? .///.

เป็นแค่ของเลี่ยนแบบ ของที่ทำเลียนแบบ~ #บอกสิว่าไม่เหมือน #ทำไม่ได้ถ้าไม่สังเกตุ #อย่างผมต้องออกสื่อด้วยหรอ? .//////.

ส่งรูปค่า

ป้ากินขนมถ้ายกัน

ชาช่าเวิล ใจเย็นๆ ที่บ้านให้อภัยแล้ว!! ลงมาค่อยๆคุยกันนะ (อาการคลุ้มคลั่งเพราะอากาศร้อนเกิน) 5555555

ฟินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน