Kim Thị Mẹ Mìn

@linh_me_min

Người vá trời lấp bể. Kẻ đắp luỹ xây thành. Mình chỉ là chiếc lá. Việc của mình là xanh.

Photos and Videos by @linh_me_min

 • Timeline
 • Gallery

 • 1076 days ago via site
 • 151

 • 1076 days ago via site
 • 83

 • 1076 days ago via site
 • 79

 • 1076 days ago via site
 • 86

 • 1076 days ago via site
 • 79

 • 1076 days ago via site
 • 80

 • 1076 days ago via site
 • 72

 • 1076 days ago via site
 • 68

 • 1076 days ago via site
 • 78

 • 1076 days ago via site
 • 61

 • 1076 days ago via site
 • 60

 • 1076 days ago via site
 • 67

 • 1076 days ago via site
 • 68

 • 1076 days ago via site
 • 52

 • 1076 days ago via site
 • 51

 • 1076 days ago via site
 • 50

 • 1076 days ago via site
 • 56

 • 1076 days ago via site
 • 57