Kim Thị Mẹ Mìn

@linh_me_min

Người vá trời lấp bể. Kẻ đắp luỹ xây thành. Mình chỉ là chiếc lá. Việc của mình là xanh.

Photos and Videos by @linh_me_min

 • Timeline
 • Gallery

 • 1047 days ago via site
 • 148

 • 1047 days ago via site
 • 81

 • 1047 days ago via site
 • 78

 • 1047 days ago via site
 • 86

 • 1047 days ago via site
 • 76

 • 1047 days ago via site
 • 78

 • 1047 days ago via site
 • 70

 • 1047 days ago via site
 • 67

 • 1047 days ago via site
 • 77

 • 1047 days ago via site
 • 60

 • 1047 days ago via site
 • 58

 • 1047 days ago via site
 • 66

 • 1047 days ago via site
 • 65

 • 1047 days ago via site
 • 50

 • 1047 days ago via site
 • 50

 • 1047 days ago via site
 • 49

 • 1047 days ago via site
 • 55

 • 1047 days ago via site
 • 56