Kim Thị Mẹ Mìn

@linh_me_min

Người vá trời lấp bể. Kẻ đắp luỹ xây thành. Mình chỉ là chiếc lá. Việc của mình là xanh.

Photos and Videos by @linh_me_min

 • Timeline
 • Gallery

 • 705 days ago via site
 • 108

 • 705 days ago via site
 • 65

 • 705 days ago via site
 • 58

 • 705 days ago via site
 • 66

 • 705 days ago via site
 • 57

 • 705 days ago via site
 • 52

 • 705 days ago via site
 • 50

 • 705 days ago via site
 • 50

 • 705 days ago via site
 • 53

 • 705 days ago via site
 • 40

 • 705 days ago via site
 • 41

 • 705 days ago via site
 • 53

 • 705 days ago via site
 • 51

 • 705 days ago via site
 • 32

 • 705 days ago via site
 • 38

 • 705 days ago via site
 • 34

 • 705 days ago via site
 • 38

 • 705 days ago via site
 • 38