Taede Rienk Sibma

@TSibma

Student Van Hall Larenstein // Stagiair Rabobank Burgum de Lauwers Surhuisterveen // Korfbal

Photos and Videos by @TSibma

  • Timeline
  • Gallery

Troch de mc drive yn Meppel! #rinnend

Is ek al smoar. De plastic bekers groeien him al út syn hoody! #plasticert

smoardronken dy fent. Wy fersiere him as in nepkrystbeam fan

Toch leaf west dit jier! Sinterklaas hie in moai stikje júte foar my op kantoor :).

De hurde wierheid! Spesjiaal foar de frouljeu.

Hearlik lekker bockbierke. #HertogJan

Wol ris in stikelbaarch as doarmatsje sjoen?

Myn 1000 stikjes projekt is klear.

Kipkorn en kroketten ite by

Patatite nei de wedstriid

Wa betinkt it? #Boerenscharrelrookworst

Wol ris sjoen at hy moarns wekker wurdt?

Moai jûntsje yn de Pub mei de Stroffels en oanhang. Super gesellich! #skraalbier

Dikke aksjefoto fan dy!

Út iten by de #Pleats. Heit kin altyd sa lekker ite.

Niet zo slijme jong!

Financieringsvoorstelfiattering. Doet veel discussie opleven. #Rabocursus

en rjocht ynparkeare

Noait yn de '#Buitensociëteit' yn Swolle iten gean. Krijst rauw fleis.

Taede by Cambuur? Mei noch in soad aso's.

1 2 3 Next