Stephani Melia R S

@Stephanimelia

Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡ ÄƙƲ ♏ƐƞƍƲƈƋƿ ƽƴƲƙƲƦ ƘƏƿƋƊƌ ĂĿĿƋĥƙƲ ƽƐƮǐƋƿ ƙƌƖƗ ƋƙƲ ♏ƏƞƍƗƞƍƋƮ Ƙƌ♏Ʋ ↠ ƑƗƖƗƿƗ①:③ Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡

Photos and Videos by @Stephanimelia

 • Timeline
 • Gallery

Met ibadah, Tuhan Yesus Memberkati qt semua Amen :)

Kangen berat yg kurasakan sekarang

Obrolan2 Operator :)

 • 818 days ago via site
 • 30

My Brother #Cool

 • 829 days ago via site
 • 32

Ummaaahhh

 • 937 days ago via site
 • 33

Congratulations :)

 • 937 days ago via site
 • 27

Facebook saya :)

 • 937 days ago via site
 • 19

Bye Bye 2011. Welcome 2012! :-) Happy new year, everyone!

 • 937 days ago via site
 • 22

Eheeeem

 • 937 days ago via site
 • 22

RT : Cinta Sejati - SEGERA di MNCTV cc http://pic.twitter.com/LhfpyT54

 • 971 days ago via site
 • 44

MoBiL kERen :)

 • 972 days ago via site
 • 38

:)

 • 981 days ago via site
 • 27

Ka Benjos N Ka Bella :)

 • 981 days ago via site
 • 31

 • 998 days ago via site
 • 17

 • 998 days ago via site
 • 12

 • 998 days ago via site
 • 20

 • 998 days ago via site
 • 17

 • 998 days ago via site
 • 15

Ow Ow Ow :'(

 • 998 days ago via site
 • 28

 • 998 days ago via site
 • 13

1 2 3 Next