Stephani Melia R S

@Stephanimelia

Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡ ÄƙƲ ♏ƐƞƍƲƈƋƿ ƽƴƲƙƲƦ ƘƏƿƋƊƌ ĂĿĿƋĥƙƲ ƽƐƮǐƋƿ ƙƌƖƗ ƋƙƲ ♏ƏƞƍƗƞƍƋƮ Ƙƌ♏Ʋ ↠ ƑƗƖƗƿƗ①:③ Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡

Photos and Videos by @Stephanimelia

 • Timeline
 • Gallery

Met ibadah, Tuhan Yesus Memberkati qt semua Amen :)

Kangen berat yg kurasakan sekarang

Obrolan2 Operator :)

 • 879 days ago via site
 • 32

My Brother #Cool

 • 890 days ago via site
 • 36

Ummaaahhh

 • 999 days ago via site
 • 36

Congratulations :)

 • 999 days ago via site
 • 33

Facebook saya :)

 • 999 days ago via site
 • 22

Bye Bye 2011. Welcome 2012! :-) Happy new year, everyone!

 • 999 days ago via site
 • 24

Eheeeem

 • 999 days ago via site
 • 24

RT : Cinta Sejati - SEGERA di MNCTV cc http://pic.twitter.com/LhfpyT54

 • 1033 days ago via site
 • 48

MoBiL kERen :)

 • 1033 days ago via site
 • 40

:)

 • 1043 days ago via site
 • 29

Ka Benjos N Ka Bella :)

 • 1043 days ago via site
 • 34

 • 1060 days ago via site
 • 19

 • 1060 days ago via site
 • 13

 • 1060 days ago via site
 • 21

 • 1060 days ago via site
 • 18

 • 1060 days ago via site
 • 15

Ow Ow Ow :'(

 • 1060 days ago via site
 • 29

 • 1060 days ago via site
 • 13

1 2 3 Next