Stephani Melia R S

@Stephanimelia

Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡ ÄƙƲ ♏ƐƞƍƲƈƋƿ ƽƴƲƙƲƦ ƘƏƿƋƊƌ ĂĿĿƋĥƙƲ ƽƐƮǐƋƿ ƙƌƖƗ ƋƙƲ ♏ƏƞƍƗƞƍƋƮ Ƙƌ♏Ʋ ↠ ƑƗƖƗƿƗ①:③ Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡

Photos and Videos by @Stephanimelia

 • Timeline
 • Gallery

Met ibadah, Tuhan Yesus Memberkati qt semua Amen :)

Kangen berat yg kurasakan sekarang

Obrolan2 Operator :)

 • 718 days ago via site
 • 25

My Brother #Cool

 • 729 days ago via site
 • 26

Ummaaahhh

 • 838 days ago via site
 • 27

Congratulations :)

 • 838 days ago via site
 • 21

Facebook saya :)

 • 838 days ago via site
 • 15

Bye Bye 2011. Welcome 2012! :-) Happy new year, everyone!

 • 838 days ago via site
 • 19

Eheeeem

 • 838 days ago via site
 • 17

RT : Cinta Sejati - SEGERA di MNCTV cc http://pic.twitter.com/LhfpyT54

 • 872 days ago via site
 • 35

MoBiL kERen :)

 • 872 days ago via site
 • 35

:)

 • 882 days ago via site
 • 23

Ka Benjos N Ka Bella :)

 • 882 days ago via site
 • 25

 • 899 days ago via site
 • 17

 • 899 days ago via site
 • 11

 • 899 days ago via site
 • 19

 • 899 days ago via site
 • 15

 • 899 days ago via site
 • 15

Ow Ow Ow :'(

 • 899 days ago via site
 • 28

 • 899 days ago via site
 • 13

1 2 3 Next