Stephani Melia R S

@Stephanimelia

Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡ ÄƙƲ ♏ƐƞƍƲƈƋƿ ƽƴƲƙƲƦ ƘƏƿƋƊƌ ĂĿĿƋĥƙƲ ƽƐƮǐƋƿ ƙƌƖƗ ƋƙƲ ♏ƏƞƍƗƞƍƋƮ Ƙƌ♏Ʋ ↠ ƑƗƖƗƿƗ①:③ Ơ̴̴͡.̮Ơ̴̴̴͡

Photos and Videos by @Stephanimelia

 • Timeline
 • Gallery

Met ibadah, Tuhan Yesus Memberkati qt semua Amen :)

Kangen berat yg kurasakan sekarang

Obrolan2 Operator :)

 • 935 days ago via site
 • 33

My Brother #Cool

 • 946 days ago via site
 • 37

Ummaaahhh

 • 1055 days ago via site
 • 36

Congratulations :)

 • 1055 days ago via site
 • 33

Facebook saya :)

 • 1055 days ago via site
 • 22

Bye Bye 2011. Welcome 2012! :-) Happy new year, everyone!

 • 1055 days ago via site
 • 25

Eheeeem

 • 1055 days ago via site
 • 24

RT : Cinta Sejati - SEGERA di MNCTV cc http://pic.twitter.com/LhfpyT54

 • 1089 days ago via site
 • 51

MoBiL kERen :)

 • 1089 days ago via site
 • 43

:)

 • 1099 days ago via site
 • 30

Ka Benjos N Ka Bella :)

 • 1099 days ago via site
 • 36

 • 1116 days ago via site
 • 20

 • 1116 days ago via site
 • 14

 • 1116 days ago via site
 • 22

 • 1116 days ago via site
 • 19

 • 1116 days ago via site
 • 16

Ow Ow Ow :'(

 • 1116 days ago via site
 • 30

 • 1116 days ago via site
 • 14

1 2 3 Next