- Raabin -

@Mindd_it

Jab maine Joda,Ghataya,Gunakar kiya aur Bhagakar kiya to ek hi jawab aya Aur ab fir se ek bar Jodne,Ghatane,Gunakar karne aur Bhagakar karne mein galat kya hai

Photos and Videos by @Mindd_it

  • Timeline
  • Gallery

Anyone interested?

Koi lega Sulemaani ?

Vitmain D for the Coconut Sweets its called Mansuub

That is :D

What were they thinking and what were they doing?