Openbaar Ministerie

@Het_OM

Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

Photos and Videos by @Het_OM

  • Timeline
  • Gallery

#omcongres "#snelrecht laat slachtoffers in de kou staan" 56,3% is oneens.

#omcongres F. Teeven: Samenleving heeft behoefte aan rust: als daders snel berecht worden kunnen ze geen nieuwe delicten plegen.

#omcongres hovj Theo Hofstee: #snelrecht wordt al sinds jaren 80 toegepast voor bijv. Straatcrminalitiet en voetbalwedstrijden.

#omcongres Pauline Meurs kondigt mr Eva Meillo prijs aan voor objectieve, informatieve en toegankelijke berichtgeving over OM.

Pauline Meurs licht Eva Meillo prijs toe die objectieve informatieve toegankelijke berichtgeving over Om stimuleert

#omcongres DG H. v/d Vlist: er moet meer duidelijkheid komen over waar het OM over gaat en waar de RC over gaat.

#omcongres Leo de Wit: regiefunctionaris aanstellen nav strafbaar feit.

#omcongres 82,5 % aanwezigen vindt #snelrecht GEEN windowdressing.

Haverkate #omcongres : brief Minjus 29-1 plaatst snelrecht terecht in breder kader van persoonsgebonden aanpak

#omcongres Gert Haverkate: #snelrecht als juridische mogelijkheid behouden maar we moeten het begrip ten grave dragen.

Bruinsma: om denkt we gaan vanuit organisatie snel aanpakken, maar voor dader is snelle aanhouding belangrijker dan snelle berechting

Gerben Bruinsma: in criminologie nog weinig bekend over #snelrecht. #omcongres

Mevis:model regievoerende RC die tot aan zitting binnen 14 dagen alle maatregelen kan nemen incl. zIttingsvoorbereiding #omcongres

Paul mevis: "snelrecht is geen doel op zich, je zoekt optimum tussen modaliteiten"

Deconinck leidt stemming over stellingen in

Harm Brouwer: onderzoek nav zembla ingesteld naar 90 'fouten'. "uitkomst afwachten maar naar mijn overtuiging onzorgvuldige journalistiek"

Gert haverkate wetenschappelijk bureau opent Om congres

1