Dear Boys

@DearBoys1386

TFBoys Supporter ♥️ | #Karry Wang Junkai 王俊凯 + #Roy Wang Yuan 王源 + #Jackson Yi Yangqianxi 易烊千玺 | Keeping our 10-years promise :) #tfboys

Photos and Videos by @DearBoys1386

 • Timeline
 • Gallery

Karry being mean :)) credit: 嘭嘭嘭_气氛刚好 (2) #tfboys #karry #roy #jackson

 • 341 days ago via site
 • 493

Karry being mean :)) credit: 嘭嘭嘭_气氛刚好 (1) #tfboys #karry #roy #jackson

 • 341 days ago via site
 • 643

#1002

 • 359 days ago via site
 • 206

[GIF] #tfboys HAHAHA =)) (Credit: 眼梢有桃花)

 • 380 days ago via site
 • 234

[GIF] #tfboys #Roy manh chết người không đền mạng ;_____;
(Credit: 盛的全是少女心的)

 • 381 days ago via site
 • 387

#tfboys sịt vô mắt rồi nha *_____* #karry (cre: as tagged)

 • 383 days ago via site
 • 152

[GIF] huhu con thực suất nha :(( #tfboys

 • 384 days ago via site
 • 88

[GIF] lần 2 xem lại vẫn bị ngược đến chết khiếp :( #tfboys (cre: KarRoy竹马蛋卷儿) #karry

 • 388 days ago via site
 • 95

[GIF] Tỷ tỷ cũng liền khóc theo cưng :( #tfboys (cre: 阿墨bec努力奋战中)

 • 388 days ago via site
 • 147

[GIF] #KarryRoy so cute together <3 #KhảiNguyên yêu quá yêu quá!!!!! #tfboys (cre: 阿墨bec努力奋战中)

 • 390 days ago via site
 • 230

#Karry's cute smile xd Khải cười đáng yêu quá a :( #tfboys (cre: 某霏)

 • 390 days ago via site
 • 88

#Karry #Junkai at study room #tfboys

 • 390 days ago via site
 • 108

#Karry #Junkai at study room #tfboys

 • 390 days ago via site
 • 90

#Karry #Junkai at study room #tfboys

 • 390 days ago via site
 • 101

#Karry #Junkai at study room #tfboys

 • 390 days ago via site
 • 96

#Karry #Junkai at study room #tfboys

 • 390 days ago via site
 • 153

1