The Masten guys: big smiles and giant checks! #ngllc