Nog meer Wintertijd, nu ook op de stadsring op stadhuis!